การประชุมวิชาการคุณภาพ (Quality Conference) ครั้งที่ 1/2566 “Practical Data Management: การบริหารจัดการข้อมูลให้ได้ประโยชน์ ตอบโจทย์คนหน้างาน”

กำหนดการประชุมวิชาการคุณภาพ (Quality Conference) ครั้งที่ 1/2566

 “Practical Data Management: การบริหารจัดการข้อมูลให้ได้ประโยชน์ ตอบโจทย์คนหน้างาน”

วันพุธที่ 22 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 13.00 – 15.00 น.

ถ่ายทอดสดด้วยสัญญาณภาพ/เสียงผ่านระบบเน็ตเวิร์ค (SiBN) และ Zoom Webinar

       เวลา                                                                    กิจกรรม

13.00 – 13.10 น.      พิธีเปิด

โดย    คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

13.10 – 14.55 น.      แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ เรื่อง “Practical Data Management: การบริหารจัดการข้อมูลให้ได้ประโยชน์ ตอบโจทย์คนหน้างาน”

                                 โดย    ผศ. ดร.ประพัฒน์ สุริยผล                  รองคณบดีฝ่ายสารสนเทศ และผู้อำนวยการศูนย์สารสนเทศ และนวัตกรรมข้อมูลศิริราช 
                                           นายธวัชชัย แพนอุชชวัน                  นักตรวจการนอนหลับ ศูนย์นิทรรักษ์
                                           พว.นันทพร พ่วงแก้ว                        ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพ และหัวหน้างานพัฒนาคุณภาพการพยาบาล
                                           นางสาวศิริพร ราชคมน์                    พยาบาลควบคุมโรคติดเชื้อ งานโรคติดเชื้อ
                                           นางบังอร เหลื่อมเจริญ                    หัวหน้างานบริหารทรัพยากรสุขภาพ

                                   ผู้ดำเนินการอภิปราย: ผศ. นพ.บวรรัฐ วนดุรงค์วรรณ  ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพ

14.55 – 15.00 น.      สรุป และพิธีปิด    โดย   รองคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพ