ขยายเวลาเปิดระบบ โครงการติดดาว ประจำปี 2566

โครงการติดดาว ประจำปี 2566

ข้อมูลเผยแพร่เฉพาะภายในคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลเท่านั้น นะคะ


 เพิ่มช่องทางการ Download  เอกสารโครงการติดดาว 


    

 

เกณฑ์พิจารณารางวัลฯ

แบบฟอร์มเสนอขอรับรางวัล(เข้าระบบ IT)

ประเภทหน่วยงาน

  1. แบบฟอร์มหน่วยงานดีเด่น 2566 
  2. แบบฟอร์มหน่วยงานดีเด่นดาวทอง 2566 
  3. แบบฟอร์มหน่วยงานดีเด่นแพลทินัม 2566 

 ประเภทนวัตกรรม

บทคัดย่อ

เอกสารประกอบ

ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด