การจัดสัมมนาวิชาการประจำปี HA National Forum ครั้งที่ 23 ในระหว่างวันที่ 14-17 มีนาคม 2566 ภายใต้แนวคิดหลัก “Synergy for Safety and Well-being” ในรูปแบบ on-site

 

 Click Download-->Template Poster สำหรับนำเสนอผลงานวิชาการประจำปี HA NATIONAL FORUM ครั้งที่ 23

 

Image

(ร่าง) กำหนดการประชุมวิชาการประจำปี HA NATIONAL FORUM ครั้งที่ 23

(ร่าง) กำหนดการประชุมวิชาการประจำปี HA National Forum ครั้งที่ 23  ระหว่างวันที่ 14 – 17 มีนาคม พ.ศ. 2566 (ปรับปรุง 8 มกราคม 2566) 
สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน)  

อ่านต่อ...

 

Image

สรพ.เผยแนวคิดหลักการประชุมวิชาการประจำปี HA NATIONAL FORUM ครั้งที่ 23

สรพ.เผยแนวคิดหลักการประชุมวิชาการประจำปี HA National Forum ครั้งที่ 23
ระหว่างวันที่ 14 – 17 มีนาคม 2566
ภายใต้หัวข้อ “Synergy for Safety and Well-being”

อ่านต่อ...

 

Image

จดหมายเชิญโรงพยาบาล ร่วมงานสัมมนาวิชาการประจำปีและส่งผลงานวิชาการในงานสัมมนาวิชาการประจำปี HA NATIONAL FORUM ครั้งที่ 23

สรพ. ขอเชิญโรงพยาบาล ร่วมงานสัมมนาวิชาการประจำปีและส่งผลงานวิชาการในงานสัมมนาวิชาการประจำปี HA National Forum ครั้งที่ 23

ลงทะเบียนเข้าร่วมสัมมนาวิชาการหรือร่วมส่งผลงานทางวิชาการ

โดยสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมสัมมนาวิชาการได้ตั้งแต่วันที่ 4 มกราคม 2566 ถึงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2566 

ค่าธรรมเนียมในการลงทะเบียนเข้าร่วมสัมมนา ท่านละ 5,000 บาท  สามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.ha.or.th และ www.forumhai.com 

อ่านต่อ...

 

Image

แนวทางการส่งผลงานวิชาการนิทรรศการ POSTER PRESENTATION และผลงานวิจัย ในการประชุมวิชาการ HA NATIONAL FORUM ครั้งที่ 23

แนวทางการส่งผลงานวิชาการนิทรรศการ Poster Presentation และผลงานวิจัย

อ่านต่อ...

 

Image

คะแนนหน่วยกิตวิชาชีพต่างๆ

ในการเข้าร่วมประชุม HA National Forum ครั้งที่ 23 วิชาชีพที่ได้รับคะแนนหน่วยกิตได้แก่ แพทย์, ทันตแพทย์, เภสัชกร, กายภาพบำบัด, เทคนิคการแพทย์ และพยาบาล

อ่านต่อ...

 

Image

คู่มือการสมัครสมาชิกเข้าสู่ระบบ และลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมวิชาการ HA NATIONAL FORUM ครั้งที่ 23

สมัครสมาชิกเพื่อลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมวิชาการ HA National Forum ครั้งที่ 23 อย่างไร ...

ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คู่มือการสมัครสมาชิกเข้าสู่ระบบ และลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมวิชาการ HA National Forum ครั้งที่ 23  รายละเอียดตามเอกสารแนบ 

อ่านต่อ...