งานมหกรรมคุณภาพ (Quality Fair) ประจำปี 2565

กำหนดการงานมหกรรมคุณภาพ (Quality Fair) ประจำปี 2565

เรื่อง “Meta-Skills towards World Class Organization: Meta-Skills สู่การเป็นองค์กรชั้นนำระดับโลก”

วันที่ 8-9 กันยายน 2565 ณ ห้องประชุมราชปนัดดาสิรินธร อาคารศรีสวรินทิรา ชั้น 1

และถ่ายทอดสดผ่านระบบเน็ตเวิร์ค SiBN, IPTV, Facebook งานพัฒนาคุณภาพ

 

QR CODE  ลงทะเบียนงานมหกรรมคุณภาพ (Quality Fair) ประจำปี 2565

ทางงานพัฒนาคุณภาพขอแจ้งรายละเอียดเพิ่มเติมดังนี้ 

 - การจัดทำโปสเตอร์นำเสนอความก้าวหน้าด้านการพัฒนาคุณภาพงานมหกรรมคุณภาพ (Quality Fair) ประจำปี 2565

1. กำหนดการงานมหกรรมคุณภาพ (Quality Fair) ประจำปี 2565 à¸œà¸¥à¸à¸²à¸£à¸„้นหารูปภาพสำหรับ คลิ๊ก

2. Template การทำ Poster  à¸œà¸¥à¸à¸²à¸£à¸„้นหารูปภาพสำหรับ คลิ๊ก 
   

 (หมายเหตุ  แบบฟอร์มแตกต่างจากแบบฟอร์มโครงการติดดาว)

3. ข้อแนะนำการจัดทำโปสเตอร์นำเสนอความก้าวหน้าด้านการพัฒนาคุณภาพผลการค้นหารูปภาพสำหรับ คลิ๊ก  

4. แบบฟอร์มแสดงเจตจำนงในการเผยแพร่ผลงานด้านการพัฒนาคุณภาพผลการค้นหารูปภาพสำหรับ คลิ๊ก  


 

เอกสารประกอบ

ดาวน์โหลด