การประชุมวิชาการคุณภาพ (Quality Conference) ครั้งที่ 4/2564 “Siriraj 2P Safety Goals : Do & Don’t ข้อควรรู้...สู่การปฏิบัติ”

กำหนดการประชุมวิชาการคุณภาพ (Quality Conference) ครั้งที่ 4/2564

“Siriraj 2P Safety Goals : Do & Don’t ข้อควรรู้...สู่การปฏิบัติ”
วันพุธที่ 25 สิงหาคม 2564 เวลา 13.00 - 15.00 น.

ถ่ายทอดสดด้วยสัญญาณภาพ/เสียงผ่านระบบเน็ตเวิร์ค (SELECx และ Zoom Webinar)

สามารถ download เอกสารประกอบการนำเสนอได้ที่นี่ คลิ๊ก 

เวลา                                                      กิจกรรม

13.00 - 13.10 น.         พิธีเปิด  โดย คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

13.10 - 13.40 น.         “Siriraj 2P Safety Goals : Do & Don’t ข้อควรรู้...สู่การปฏิบัติ

                                   โดย  รศ. นพ.วิศิษฎ์ วามวาณิชย์             ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศิริราช

13.40 - 14.40 น.         แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง Ultra Safe : Zero Tolerance      

  • Safe from High Alert Drug
  • Safe from Preventable Adverse Drug Reaction (ADR)
  • Safe from Fatal Drug Interaction

                                            โดย  รศ. นพ.วิศิษฎ์ วามวาณิชย์   ประธานคณะกรรมการเภสัชกรรมและการบำบัด และทีม

  • Blood Transfusion Safety
  • Patient Identification

                                            โดย รศ. ดร. นพ.ยงยุทธ ศิริวัฒนอักษร  ประธานคณะกรรมการพัฒนางานบริหารผู้ป่วยใน และทีม

                                 ผู้ดำเนินการอภิปราย: ผศ. นพ.ต่อพล วัฒนา   รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลศิริราช

14.40 - 15.00 น.        สรุป และพิธีปิด

                                 โดย รองคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพ