งานมหกรรมคุณภาพ (Quality Fair) ประจำปี 2564

ขอเชิญทุกท่านเข้าร่วม...งานมหกรรมคุณภาพ (Quality Fair) 2564 รูปแบบ virtual exhibition

เรื่อง “Resilience & Agility for Excellence & Sustainability: ความยืดหยุ่นและความคล่องตัวเพื่อความเป็นเลิศและยั่งยืน”

วันที่ 4 – 5 พฤศจิกายน 2564

เวลา 08.30-16.00 น.  online conference ผ่านระบบ SiBN, IPTV และ Facebook

ทางงานพัฒนาคุณภาพขอแจ้งรายละเอียดเพิ่มเติมดังนี้ 

 - การจัดทำโปสเตอร์นำเสนอความก้าวหน้าด้านการพัฒนาคุณภาพงานมหกรรมคุณภาพ (Quality Fair) ประจำปี 2564

1. กำหนดการงานมหกรรมคุณภาพ (Quality Fair) ประจำปี 2564 à¸œà¸¥à¸à¸²à¸£à¸„้นหารูปภาพสำหรับ คลิ๊ก

2. Template การทำ Poster พร้อมจัดพิมพ์ ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ คลิ๊ก 
    (หมายเหตุ  แบบฟอร์มแตกต่างจากแบบฟอร์มโครงการติดดาว)

3. ข้อแนะนำการจัดทำโปสเตอร์นำเสนอความก้าวหน้าด้านการพัฒนาคุณภาพผลการค้นหารูปภาพสำหรับ คลิ๊ก  

4. แบบฟอร์มแสดงเจตจำนงในการเผยแพร่ผลงานด้านการพัฒนาคุณภาพผลการค้นหารูปภาพสำหรับ คลิ๊ก  

 

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่งานพัฒนาคุณภาพ  โทร. 02419-7465, 8764, 8776