การประชุมวิชาการคุณภาพ (Quality Conference) ครั้งที่ 3/2564 “การบริหารผลงานด้วย OKRs (Objectives and Key Results)”

กำหนดการประชุมวิชาการคุณภาพ (Quality Conference) ครั้งที่ 3/2564

“การบริหารผลงานด้วย OKRs (Objectives and Key Results)”

วันพุธที่ 21 กรกฎาคม 2564 เวลา 13.00 - 15.00 น.

ถ่ายทอดสดด้วยสัญญาณภาพ/เสียงผ่านระบบเน็ตเวิร์ค (SELECx)

13.00 - 13.10 น.            พิธีเปิด  

                                   โดย คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

13.10 - 13.55 น.            บรรยาย “แนวคิดและหลักการของการบริหารผลงานด้วย OKRs (Objectives and Key Results) 

                                   โดย         อ.กิตติพัทธ์ จิรวัสวงศ์            วิทยากรด้านการพัฒนาองค์กร และระบบบริหารคุณภาพ

13.55 - 14.40 น.            แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ เรื่อง การใช้ OKRs ให้เกิดการพัฒนา

                                   โดย        รศ. นพ.เชิดชัย นพมณีจำรัสเลิศ    รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลศิริราช  

                                                    นพ.สิชน ลือฤทธิพงษ์    หัวหน้าหน่วยขับเคลื่อนคุณค่าการบริการ 

                                    ผู้ดำเนินการอภิปราย: รศ. พญ.อรอุมา ชัยวัฒน์  ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพ

14.40 - 15.00 น.            สรุป และพิธีปิด

                                     โดย รองคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพ

1. ถ่ายทอดสดด้วยสัญญาณภาพ/เสียงผ่านระบบเน็ตเวิร์ค (SELECx) สามารถรับชมได้ผ่านทาง http://selecx.si.mahidol.ac.th/course/view.php?id=1135
2. รับชมผ่านโปรแกรม Zoom  Meeting ID: 923 8749 1664
📍 Join Zoom Meeting: https://siriraj-mahidol-ac-th.zoom.us/j/92387491664