12. ข่าวสารพัฒนาคุณภาพเดือนธันวาคม 2563 "การทำงานแบบคล่อง เปรียว (Agile) ขององค์กรยุคใหม่ (ตอน 1) "

สามารถ click ดาวน์โหลด 👉 ​ ข่าวสารพัฒนาคุณภาพฉบับสมบูรณ์   นะคะ

เอกสารประกอบ

ดาวน์โหลด