11. ข่าวสารพัฒนาคุณภาพเดือนพฤศจิกายน 2563 "Growth Mindset ก้าวข้ามความยึดติดด้วยแนวคิดที่พัฒนาได้"

สามารถ click ดาวน์โหลด 👉  ข่าวสารพัฒนาคุณภาพฉบับสมบูรณ์   นะคะ

 

เอกสารประกอบ

ดาวน์โหลด