ประชุม/สัมมนา/อบรม

กำหนดการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการพัฒนาคุณภาพ Non-technical skills สำหรับบุคลากรระดับปฏิบัติการทางคลินิก เรื่อง “Threat and error management & Human factors”

อ่านต่อ

การอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการพัฒนาคุณภาพ Non-technical skills สำหรับอาจารย์แพทย์ ประจำปี 2563

อ่านต่อ

การอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการพัฒนาคุณภาพ สำหรับหน่วยงานสนับสนุน ประจำปี 2563

อ่านต่อ

การอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการพัฒนาคุณภาพ สำหรับบุคลากรห้องปฏิบัติการ ประจำปี 2562 หลักสูตร Siriraj Safety Culture Course: Training for the trainer

อ่านต่อ

การอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการพัฒนาคุณภาพ สำหรับนักศึกษาแพทย์ รุ่น 1และ 2 ประจำปี 2562

อ่านต่อ

patient safety สำหรับอาจารย์แพทย์ใหม่ 2562

อ่านต่อ

การอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการพัฒนาคุณภาพ สำหรับบุคลากรระดับปฏิบัติการทางคลินิก ประจำปี 2563

อ่านต่อ

การอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการพัฒนาคุณภาพ สำหรับบุคลากรระดับปฏิบัติการทางคลินิก ครั้งที่ 8/2562

อ่านต่อ

การอบรมเรื่อง “ข้อกำหนดมาตรฐานห้องปฏิบัติการ และเทคนิคการตรวจติดตามภายในตามมาตรฐาน ISO 15189:2012 และ ISO 15190:2003”

อ่านต่อ

การอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการพัฒนาคุณภาพ สำหรับบุคลากรระดับปฏิบัติการทางคลินิก ครั้งที่ 7/2562

อ่านต่อ