ปฏิทินกิจกรรม

รับการเยี่ยมสำรวจเพื่อต่ออายุการรับรองฯ

อ่านต่อ

งานมหกรรมคุณภาพ (Quality Fair) ประจำปี 2563

อ่านต่อ

บรรยากาศงานมหกรรมคุณภาพ ประจำปี 2562 “Collaboration & Reformation for Siriraj Excellence and Sustainability:ความร่วมมือและปฏิรูปเพื่อศิริราชเป็นเลิศและยั่งยืน”

อ่านต่อ

มาตรฐานโรงพยาบาลและบริการสุขภาพ ฉบับที่ 4 พร้อมตารางแสดงเนื้อหาส่วนที่มีการแก้ไขเพิ่มเติ่ม ในหนังสือมาตรฐานโรงพยาบาลและบริการสุขภาพ ฉบับที่ 4 พิมพ์ครั้งที่สอง (ปรับปรุง มกราคม 2562)

อ่านต่อ

บุคลากรคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล รับรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี 2562

อ่านต่อ

ขอขอบคุณที่ให้การสนับสนุนการจัดการเยี่ยมสำรวจภายใน ประจำปี 2562

อ่านต่อ

งานมหกรรมคุณภาพ (Quality Fair) ประจำปี 2562 และขอแจ้งผลการตัดสินรางวัลโครงการติดดาว ประจำปี 2561

อ่านต่อ

ขอประชาสัมพันธ์ "การรับเงินรางวัลโครงการติดดาว ประจำปี 2561 ในงานมหกรรมคุณภาพ (Quality Fair)"

อ่านต่อ