ปฏิทินกิจกรรม

งานมหกรรมคุณภาพ (Quality Fair) ประจำปี 2562 และขอแจ้งผลการตัดสินรางวัลโครงการติดดาว ประจำปี 2561

อ่านต่อ

ขอประชาสัมพันธ์ "การรับเงินรางวัลโครงการติดดาว ประจำปี 2561 ในงานมหกรรมคุณภาพ (Quality Fair)"

อ่านต่อ

แจ้งตารางการเยี่ยมสำรวจภายใน ประจำปี 2562

อ่านต่อ

ขอแจ้งผลการตัดสินรางวัลโครงการติดดาว ประจำปี 2561 และขั้นตอนการดำเนินการต่อไป

อ่านต่อ

การทบทวนและจัดทำแบบประเมินตนเอง รองรับการเยี่ยมสำรวจภายใน ประจำปี 2562 และ การเยี่ยมการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2560 – 2561

อ่านต่อ

ขอแจ้งผลการพิจารณาคุณสมบัติผลงานที่เสนอขอรับการประเมินรางวัลฯ และตารางเยี่ยมยืนยัน (verify) โครงการติดดาว ประจำปี 2561

อ่านต่อ

เปิดระบบบันทึกข้อมูลในการเสนอขอรับการประเมินโครงการติดดาวประจำปี 2561

อ่านต่อ

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล เข้ารับกิตติกรรมประกาศ สถานพยาบาลผ่านการรับรองมาตรฐานเฉพาะโรค (ต่ออายุการรับรอง)

อ่านต่อ

แนวทางการขอการรับรองมาตรฐาน ISO 15189 ในการทดสอบที่ไม่มีผล EQA/Interlab comparison

อ่านต่อ

การประชุมวิชาการประจำปี HA National Forum ครั้งที่ 20

อ่านต่อ