ปฏิทินกิจกรรม

ขอแสดงความยินดีกับทีมที่ได้รับรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี 2563 ร่วมกับ รศ. พญ.อุบลรัตน์ สันตวัตร รองคณบดีฝ่ายการคลัง อ. ดร. นพ.บดินทร์ ทรัพย์สมบูรณ์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายสารสนเทศ และ ศ. นพ.พรพรหม เมืองแมน ภาควิชาศัลยศาสตร์

อ่านต่อ

งานมหกรรมคุณภาพ ม. มหิดล จัดภายใต้หัวข้อ“Agile Organization : รู้ทัน ก้าวไว รวมใจสู่ Agile Organization”

อ่านต่อ

งานมหกรรมคุณภาพ (Quality Fair) ประจำปี 2563 “Lesson Learnt from COVID-19 Management, SIRIRAJ New Normal : เรียนรู้สู้โควิด วิถีใหม่ในศิริราช”

อ่านต่อ

ชม VDO ย้อนหลังรายการ Siriraj2P Safety Goalsknowledge and sharing :วิกฤติ COVID-19 กับชาวศิริราชสานฝันสู่ความปลอดภัย

อ่านต่อ

การประชุมวิชาการคุณภาพ (Quality Conference) ครั้งที่ 3/2563

อ่านต่อ

การประชุมวิชาการคุณภาพ (Quality Conference) ครั้งที่ 2/2563

อ่านต่อ

ขอแจ้งเลื่อนกิจกรรมการเยี่ยมสำรวจการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2562

อ่านต่อ

ขอแจ้งยกเลิกการลงเยี่ยมยืนยัน (verify) โครงการติดดาว ประจำปี 2562

อ่านต่อ

ขอประชาสัมพันธ์ผลงาน R2R Award, KM Award และโครงการติดดาว ประจำปี 2561

อ่านต่อ

ขอแจ้งยกเลิกการซ้อมนำเสนอผลงานด้านการพัฒนาคุณภาพ เตรียมความพร้อมรับการเยี่ยมฯ เพื่อขอต่ออายุการรับรองคุณภาพโรงพยาบาลขั้นก้าวหน้า ครั้งที่ 2 (Advanced HA) ตามมาตรฐานโรงพยาบาลและบริการสุขภาพ

อ่านต่อ