ปฏิทินกิจกรรม

การประชุมวิชาการคุณภาพ (Quality Conference) ครั้งที่ 7/2563

อ่านต่อ

6. ข่าวสารพัฒนาคุณภาพเดือนมิถุนายน 2563

อ่านต่อ

การประชุมวิชาการคุณภาพ (Quality Conference) ครั้งที่ 6/2563

อ่านต่อ

การเยี่ยมสำรวจการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2562

อ่านต่อ

การประชุมวิชาการคุณภาพ (Quality Conference) ครั้งที่ 5/2563

อ่านต่อ

การอบรมเพิ่มศักยภาพวิทยากร Siriraj Safety Culture ประจำปี 2563 "Facilitation Skills Course"

อ่านต่อ

ขอแสดงความยินดีกับทีมที่ได้รับรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี 2563 ร่วมกับ รศ. พญ.อุบลรัตน์ สันตวัตร รองคณบดีฝ่ายการคลัง อ. ดร. นพ.บดินทร์ ทรัพย์สมบูรณ์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายสารสนเทศ และ ศ. นพ.พรพรหม เมืองแมน ภาควิชาศัลยศาสตร์

อ่านต่อ

งานมหกรรมคุณภาพ ม. มหิดล จัดภายใต้หัวข้อ“Agile Organization : รู้ทัน ก้าวไว รวมใจสู่ Agile Organization”

อ่านต่อ

งานมหกรรมคุณภาพ (Quality Fair) ประจำปี 2563 “Lesson Learnt from COVID-19 Management, SIRIRAJ New Normal : เรียนรู้สู้โควิด วิถีใหม่ในศิริราช”

อ่านต่อ

ชม VDO ย้อนหลังรายการ Siriraj2P Safety Goalsknowledge and sharing :วิกฤติ COVID-19 กับชาวศิริราชสานฝันสู่ความปลอดภัย

อ่านต่อ