ปฏิทินกิจกรรม

การรับรางวัลการบริหารสู่ความเป็นเลิศ ที่มีความโดดเด่นด้านปฏิบัติการ ประจำปี 2563

อ่านต่อ

เปิด...ระบบเสนอขอรับรางวัลโครงการติดดาว ประจำปี 2563

อ่านต่อ

การบันทึกข้อมูลผลการดำเนินงานในระบบ CHE QA ONLINE ประจาปีการศึกษา 2562

อ่านต่อ

การเยี่ยมสำรวจภายใน ประจำปี 2564

อ่านต่อ

การประชุมวิชาการคุณภาพ (Quality Conference) ครั้งที่ 8/2563

อ่านต่อ

การนำเสนอข้อมูลสำคัญของคณะกรรมการฯ เพื่อเป็นข้อมูลสำหรับผู้เยี่ยมสำรวจภายใน ประจำปี 2564

อ่านต่อ

การประชุมวิชาการคุณภาพ (Quality Conference) ครั้งที่ 7/2563

อ่านต่อ

6. ข่าวสารพัฒนาคุณภาพเดือนมิถุนายน 2563

อ่านต่อ

การประชุมวิชาการคุณภาพ (Quality Conference) ครั้งที่ 6/2563

อ่านต่อ

การเยี่ยมสำรวจการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2562

อ่านต่อ