ปฏิทินกิจกรรม

การประชุมวิชาการคุณภาพ (Quality Conference) ครั้งที่ 7/2565 “R2I นวัตกรรมทุนรูปแบบใหม่ ตอบโจทย์การสร้าง Prototype เพื่อพัฒนางานสู่การต่อยอด R2R”

อ่านต่อ

การประชุมวิชาการคุณภาพ (Quality Conference) ครั้งที่ 6/2565 “KM Tools... KM Cool จัดการความรู้ให้สนุก และสุขกับงาน”

อ่านต่อ

ประกาศรายชื่อผู้โชคดีจากกิจกรรมร่วมลงทะเบียนงานมหกรรมคุณภาพ ประจำปี 2565

อ่านต่อ

งานมหกรรมคุณภาพ (Quality Fair) ประจำปี 2565

อ่านต่อ

การประชุมวิชาการคุณภาพ (Quality Conference) ครั้งที่ 4/2565 "ไขรหัสวิธีคิด สร้างจิตบริการ"

อ่านต่อ

“การบริหารความเสี่ยงด้วย Non-technical skills” สำหรับบุคลากรห้องปฏิบัติการ ประจำปี 2565

อ่านต่อ

ทบทวนข้อตกลง/สัญญา/คำขอการให้บริการทางห้องปฏิบัติการกับผู้รับบริการห้องปฏิบัติการภาควิชาทางคลินิก คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

อ่านต่อ

ขอแสดงความยินดีกับคณะฯ ที่ผ่านการรับรองกระบวนการคุณภาพมาตรฐาน HA และได้รับ มอบประกาศนียบัตร (รูปแบบเสมือนจริง) ให้กับ ศ. ดร. นพ.ประสิทธิ วัฒนาภาพ ผู้แทนสถานพยาบาล

อ่านต่อ

Template PowerPoint สำหรับนำเสนอประเภทนวัตกรรม

อ่านต่อ

การประชุมวิชาการประจำปี HA National Forum ครั้งที่ 22 ภายใต้หัวข้อ “Towards Scaling Up and Resilience in Healthcare”

อ่านต่อ