ปฏิทินกิจกรรม

Template PowerPoint สำหรับนำเสนอประเภทนวัตกรรม

อ่านต่อ

การประชุมวิชาการประจำปี HA National Forum ครั้งที่ 22 ภายใต้หัวข้อ “Towards Scaling Up and Resilience in Healthcare”

อ่านต่อ

โครงการติดดาว ประจำปี 2564

อ่านต่อ

การรับชม VDO ย้อนหลัง การประชุมวิชาการคุณภาพ (Quality Conference)

อ่านต่อ

8. ข่าวสารพัฒนาคุณภาพเดือนสิงหาคม 2563 "การปรยุกต์ใช้ศีล 5 เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของบุคลากร Applying the precepts 5 to improve the lives"

อ่านต่อ

9. ข่าวสารพัฒนาคุณภาพเดือนกันยายน 2563 "8 วิธีสร้างแรงจูงใจพัฒนาตัวเองเพื่องานก้าวหน้า"

อ่านต่อ

10. ข่าวสารพัฒนาคุณภาพเดือนตุลาคม 2563 "ทักษะการทำงานที่สำคัญในยุคดิจิทัล"

อ่านต่อ

11. ข่าวสารพัฒนาคุณภาพเดือนพฤศจิกายน 2563 "Growth Mindset ก้าวข้ามความยึดติดด้วยแนวคิดที่พัฒนาได้"

อ่านต่อ

12. ข่าวสารพัฒนาคุณภาพเดือนธันวาคม 2563 "การทำงานแบบคล่อง เปรียว (Agile) ขององค์กรยุคใหม่ (ตอน 1) "

อ่านต่อ

การประชุมวิชาการคุณภาพ (Quality Conference) ครั้งที่ 8/2564 “ปรับเปลี่ยนเรียนรู้ สร้างสรรค์งานสู่อนาคต ด้วย Resilience & Agility”

อ่านต่อ