ปฏิทินกิจกรรม

การประชุมวิชาการคุณภาพ (Quality Conference) ครั้งที่ 1/2566 “Practical Data Management: การบริหารจัดการข้อมูลให้ได้ประโยชน์ ตอบโจทย์คนหน้างาน”

อ่านต่อ

การประชุมวิชาการคุณภาพ (Quality Conference) ครั้งที่ 7/2565 “R2I นวัตกรรมทุนรูปแบบใหม่ ตอบโจทย์การสร้าง Prototype เพื่อพัฒนางานสู่การต่อยอด R2R”

อ่านต่อ

การประชุมวิชาการคุณภาพ (Quality Conference) ครั้งที่ 6/2565 “KM Tools... KM Cool จัดการความรู้ให้สนุก และสุขกับงาน”

อ่านต่อ

ประกาศรายชื่อผู้โชคดีจากกิจกรรมร่วมลงทะเบียนงานมหกรรมคุณภาพ ประจำปี 2565

อ่านต่อ

งานมหกรรมคุณภาพ (Quality Fair) ประจำปี 2565

อ่านต่อ

การประชุมวิชาการคุณภาพ (Quality Conference) ครั้งที่ 4/2565 "ไขรหัสวิธีคิด สร้างจิตบริการ"

อ่านต่อ

“การบริหารความเสี่ยงด้วย Non-technical skills” สำหรับบุคลากรห้องปฏิบัติการ ประจำปี 2565

อ่านต่อ

ทบทวนข้อตกลง/สัญญา/คำขอการให้บริการทางห้องปฏิบัติการกับผู้รับบริการห้องปฏิบัติการภาควิชาทางคลินิก คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

อ่านต่อ

ขอแสดงความยินดีกับคณะฯ ที่ผ่านการรับรองกระบวนการคุณภาพมาตรฐาน HA และได้รับ มอบประกาศนียบัตร (รูปแบบเสมือนจริง) ให้กับ ศ. ดร. นพ.ประสิทธิ วัฒนาภาพ ผู้แทนสถานพยาบาล

อ่านต่อ

Template PowerPoint สำหรับนำเสนอประเภทนวัตกรรม

อ่านต่อ