ข่าวประชาสัมพันธ์

4. ข่าวสารพัฒนาคุณภาพเดือนเมษายน 2565 "มาตรฐาน HA ฉบับใหม่ มีอะไร update บ้างน๊อ..."

อ่านต่อ

ทบทวนข้อตกลง/สัญญา/คำขอการให้บริการทางห้องปฏิบัติการกับผู้รับบริการห้องปฏิบัติการภาควิชาทางคลินิก คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

อ่านต่อ

การประชุมวิชาการคุณภาพ (Quality Conference) ครั้งที่ 2/2565

อ่านต่อ

การประชุมวิชาการคุณภาพ (Quality Conference) ครั้งที่ 1/2565 "บทเรียนจาก Reaccredited Advanced HA ครั้งที่ 2 เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน"

อ่านต่อ

3. ข่าวสารพัฒนาคุณภาพเดือนมีนาคม2565 "ก้าวสู่วัฒนธรรมองค์กรยุคใหม่ DIGITAL ORGANIZATION"

อ่านต่อ

ขอแสดงความยินดีกับคณะฯ ที่ผ่านการรับรองกระบวนการคุณภาพมาตรฐาน HA และได้รับ มอบประกาศนียบัตร (รูปแบบเสมือนจริง) ให้กับ ศ. ดร. นพ.ประสิทธิ วัฒนาภาพ ผู้แทนสถานพยาบาล

อ่านต่อ

Template PowerPoint สำหรับนำเสนอประเภทนวัตกรรม

อ่านต่อ

2. ข่าวสารพัฒนาคุณภาพเดือนกุมภาพันธ์ 2565 "ทำไม EMPATHY ถึงสำคัญกับการเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการในองค์กร"

อ่านต่อ

1. ข่าวสารพัฒนาคุณภาพเดือนมกราคม 2565 "กำหนดตัวชี้วัดให้ใช้ประโยชน์ได้ดี"

อ่านต่อ

การประชุมวิชาการประจำปี HA National Forum ครั้งที่ 22 ภายใต้หัวข้อ “Towards Scaling Up and Resilience in Healthcare”

อ่านต่อ