ข่าวประชาสัมพันธ์

12. ข่าวสารพัฒนาคุณภาพเดือนธันวาคม 2563 "การทำงานแบบคล่อง เปรียว (Agile) ขององค์กรยุคใหม่ (ตอน 1)"

อ่านต่อ

การประชุมวิชาการคุณภาพ (Quality Conference) ครั้งที่ 7/2564 "Siriraj KM: สร้างความรู้ สู่ความปลอดภัย ด้วย Siriraj Concurrent Trigger Tool"

อ่านต่อ

การประชุมวิชาการคุณภาพ (Quality Conference) ครั้งที่ 8/2564 “ปรับเปลี่ยนเรียนรู้ สร้างสรรค์งานสู่อนาคต ด้วย Resilience & Agility”

อ่านต่อ

งานมหกรรมคุณภาพ (Quality Fair) ประจำปี 2564

อ่านต่อ

ภาพรวม จุดเน้นการพัฒนาคุณภาพ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ประจำปี

อ่านต่อ

ที่มา กำหนด และประกาศจุดเน้นการพัฒนาคุณภาพประจำปีของ คณะฯ

อ่านต่อ

ขอแจ้งวันเยี่ยมสำรวจการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2563

อ่านต่อ

การประชุมวิชาการคุณภาพ (Quality Conference) ครั้งที่ 5/2564 "ถอดบทเรียนโครงการติดดาว เพื่อการพัฒนางานสู่ความเป็นเลิศ"

อ่านต่อ

11. ข่าวสารพัฒนาคุณภาพเดือนพฤศจิกายน 2563 " GROWTH MINDSET ก้าวข้ามความยึดติดด้วยแนวคิดที่พัฒนาได้"

อ่านต่อ

10. ข่าวสารพัฒนาคุณภาพเดือนตุลาคม 2563 "ทักษะการท􀃘ำงานที่สำคัญในยุคดิจิทัล"

อ่านต่อ