ข่าวประชาสัมพันธ์

การประชุมวิชาการคุณภาพ (Quality Conference) ครั้งที่ 7/2565 “R2I นวัตกรรมทุนรูปแบบใหม่ ตอบโจทย์การสร้าง Prototype เพื่อพัฒนางานสู่การต่อยอด R2R”

อ่านต่อ

การกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการดูงานด้านการพัฒนาคุณภาพ งานจัดการความรู้ สถานแพทย์แผนไทยประยุกต์ หรืออื่นๆ ที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน พ.ศ 2565 (ฉบับใหม่)

อ่านต่อ

การประชุมวิชาการคุณภาพ (Quality Conference) ครั้งที่ 6/2565 “KM Tools... KM Cool จัดการความรู้ให้สนุก และสุขกับงาน”

อ่านต่อ

ประกาศรายชื่อผู้โชคดีจากกิจกรรมร่วมลงทะเบียนงานมหกรรมคุณภาพ ประจำปี 2565

อ่านต่อ

งานมหกรรมคุณภาพ (Quality Fair) ประจำปี 2565

อ่านต่อ

การประชุมวิชาการคุณภาพ (Quality Conference) ครั้งที่ 4/2565 "ไขรหัสวิธีคิด สร้างจิตบริการ"

อ่านต่อ

“การบริหารความเสี่ยงด้วย Non-technical skills” สำหรับบุคลากรห้องปฏิบัติการ ประจำปี 2565

อ่านต่อ

การประชุมวิชาการคุณภาพ (Quality Conference) ครั้งที่ 3/2565

อ่านต่อ

6. ข่าวสารพัฒนาคุณภาพเดือนมิถุนายน 2565 "ความสำเร็จขององค์กร (Organization’s success)"

อ่านต่อ

5. ข่าวสารพัฒนาคุณภาพเดือนพฤษภาคม 2565 "การเข้าถึงและเข้ารับบริการของผู้ป่วยในรูปแบบ Telemedicine !!"

อ่านต่อ