ข่าวประชาสัมพันธ์

การประชุมวิชาการคุณภาพ (Quality Conference) ครั้งที่ 2/2565

อ่านต่อ

การประชุมวิชาการคุณภาพ (Quality Conference) ครั้งที่ 1/2565 "บทเรียนจาก Reaccredited Advanced HA ครั้งที่ 2 เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน"

อ่านต่อ

3. ข่าวสารพัฒนาคุณภาพเดือนมีนาคม2565 "ก้าวสู่วัฒนธรรมองค์กรยุคใหม่ DIGITAL ORGANIZATION"

อ่านต่อ

ขอแสดงความยินดีกับคณะฯ ที่ผ่านการรับรองกระบวนการคุณภาพมาตรฐาน HA และได้รับ มอบประกาศนียบัตร (รูปแบบเสมือนจริง) ให้กับ ศ. ดร. นพ.ประสิทธิ วัฒนาภาพ ผู้แทนสถานพยาบาล

อ่านต่อ

Template PowerPoint สำหรับนำเสนอประเภทนวัตกรรม

อ่านต่อ

2. ข่าวสารพัฒนาคุณภาพเดือนกุมภาพันธ์ 2565 "ทำไม EMPATHY ถึงสำคัญกับการเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการในองค์กร"

อ่านต่อ

1. ข่าวสารพัฒนาคุณภาพเดือนมกราคม 2565 "กำหนดตัวชี้วัดให้ใช้ประโยชน์ได้ดี"

อ่านต่อ

การประชุมวิชาการประจำปี HA National Forum ครั้งที่ 22 ภายใต้หัวข้อ “Towards Scaling Up and Resilience in Healthcare”

อ่านต่อ

โครงการติดดาว ประจำปี 2564

อ่านต่อ

การรับชม VDO ย้อนหลัง การประชุมวิชาการคุณภาพ (Quality Conference)

อ่านต่อ