ข่าวประชาสัมพันธ์

1. ข่าวสารพัฒนาคุณภาพเดือนมกราคม 2566 "กระบวนการบริิหารความเสี่่ยงในองค์์กร"

อ่านต่อ

การประชุมวิชาการคุณภาพ (Quality Conference) ครั้งที่ 3/2566  "แพ้ยาซ้ำทำอย่างไรให้เป็นศูนย์ (Safe from Preventable ADRs)"

อ่านต่อ

10. ข่าวสารพัฒนาคุณภาพเดือนตุลาาคม 2565 "การวัดผลการดำเนินการ Performance Measurement"

อ่านต่อ

ขยายเวลาการตอบแบบสำรวจวัฒนธรรมความปลอดภัยของผู้ป่วย (Hospital Survey on Patient Safety Culture)

อ่านต่อ

สรพ. ขอเชิญชวนโรงพยาบาลส่งผลงานการพัฒนาคุณภาพ หรือผลงานวิจัยด้านคุณภาพและความปลอดภัย ในงานประชุมวิชาการ HA National Forum ครั้งที่ 24

อ่านต่อ

แจ้งกำหนดการเยี่ยมสำรวจภายใน ประจำปี 2566

อ่านต่อ

จุดเน้นการพัฒนาคุณภาพ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ประจำปี 2563-2566 “CEE.EO”

อ่านต่อ

จุดเน้นการพัฒนาคุณภาพ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ประจำปี 2565 “CEE.EO”

อ่านต่อ

จุดเน้นการพัฒนาคุณภาพ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ประจำปี 2564 “CEE.EO”

อ่านต่อ

งานมหกรรมคุณภาพ (Quality Fair) ครั้งที่ 22 ประจำปี 2566

อ่านต่อ