ข่าวประชาสัมพันธ์

การประชุมวิชาการคุณภาพ (Quality Conference) ครั้งที่ 6/2565 “KM Tools... KM Cool จัดการความรู้ให้สนุก และสุขกับงาน”

อ่านต่อ

ประกาศรายชื่อผู้โชคดีจากกิจกรรมร่วมลงทะเบียนงานมหกรรมคุณภาพ ประจำปี 2565

อ่านต่อ

งานมหกรรมคุณภาพ (Quality Fair) ประจำปี 2565

อ่านต่อ

การประชุมวิชาการคุณภาพ (Quality Conference) ครั้งที่ 4/2565 "ไขรหัสวิธีคิด สร้างจิตบริการ"

อ่านต่อ

“การบริหารความเสี่ยงด้วย Non-technical skills” สำหรับบุคลากรห้องปฏิบัติการ ประจำปี 2565

อ่านต่อ

การประชุมวิชาการคุณภาพ (Quality Conference) ครั้งที่ 3/2565

อ่านต่อ

6. ข่าวสารพัฒนาคุณภาพเดือนมิถุนายน 2565 "ความสำเร็จขององค์กร (Organization’s success)"

อ่านต่อ

5. ข่าวสารพัฒนาคุณภาพเดือนพฤษภาคม 2565 "การเข้าถึงและเข้ารับบริการของผู้ป่วยในรูปแบบ Telemedicine !!"

อ่านต่อ

4. ข่าวสารพัฒนาคุณภาพเดือนเมษายน 2565 "มาตรฐาน HA ฉบับใหม่ มีอะไร update บ้างน๊อ..."

อ่านต่อ

ทบทวนข้อตกลง/สัญญา/คำขอการให้บริการทางห้องปฏิบัติการกับผู้รับบริการห้องปฏิบัติการภาควิชาทางคลินิก คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

อ่านต่อ