ข่าวประชาสัมพันธ์

มาตรฐานโรงพยาบาลและบริการสุขภาพ ฉบับที่ 4 พร้อมตารางแสดงเนื้อหาส่วนที่มีการแก้ไขเพิ่มเติ่ม ในหนังสือมาตรฐานโรงพยาบาลและบริการสุขภาพ ฉบับที่ 4 พิมพ์ครั้งที่สอง (ปรับปรุง มกราคม 2562)

อ่านต่อ

การบรรยาย เรื่อง “ปรับความคิด พิชิตความสำเร็จ”

อ่านต่อ

บุคลากรคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล รับรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี 2562

อ่านต่อ

9. ข่าวสารพัฒนาคุณภาพเดือนกันยายน 2562

อ่านต่อ

8. ข่าวสารพัฒนาคุณภาพเดือนสิงหาคม 2562

อ่านต่อ

7. ข่าวสารพัฒนาคุณภาพเดือนกรกฎาคม 2562

อ่านต่อ

6. ข่าวสารพัฒนาคุณภาพเดือนมิถุนายน 2562

อ่านต่อ

5. ข่าวสารพัฒนาคุณภาพเดือนพฤษภาคม 2562

อ่านต่อ

การบรรยาย เรื่อง “เบื้องหลังกว่าจะเป็นสื่อเพื่อสังคม”

อ่านต่อ

ขอขอบคุณที่ให้การสนับสนุนการจัดการเยี่ยมสำรวจภายใน ประจำปี 2562

อ่านต่อ