ข่าวประชาสัมพันธ์

การอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการพัฒนาคุณภาพ สำหรับหน่วยงานสนับสนุน ประจำปี 2563

อ่านต่อ

การอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการพัฒนาคุณภาพ สำหรับบุคลากรห้องปฏิบัติการ ประจำปี 2562 หลักสูตร Siriraj Safety Culture Course: Training for the trainer

อ่านต่อ

12. ข่าวสารพัฒนาคุณภาพเดือนธันวาคม 2562

อ่านต่อ

11.ข่าวสารพัฒนาคุณภาพเดือนพฤศจิกายน 2562

อ่านต่อ

การอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการพัฒนาคุณภาพ สำหรับนักศึกษาแพทย์ รุ่น 1และ 2 ประจำปี 2562

อ่านต่อ

patient safety สำหรับอาจารย์แพทย์ใหม่ 2562

อ่านต่อ

บรรยากาศงานมหกรรมคุณภาพ ประจำปี 2562 “Collaboration & Reformation for Siriraj Excellence and Sustainability:ความร่วมมือและปฏิรูปเพื่อศิริราชเป็นเลิศและยั่งยืน”

อ่านต่อ

10. ข่าวสารพัฒนาคุณภาพเดือนตุลาคม 2562

อ่านต่อ