ครั้งที่ 7/2560 “สร้างคุณค่า จากการจัดการข้อมูล : Value creation from big data management”

เอกสารประกอบ

ดาวน์โหลด