การต่อยอดคุณค่า CQI นวัตกรรมศิริราช สู่รางวัลคุณภาพระดับชาติ

เรียบเรียงโดย  ทีมพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ  งานพัฒนาคุณภาพ

              การพัฒนางานอย่างต่อเนื่อง และสร้างนวัตกรรม (Innovation) เป็นหนึ่งในค่านิยมสำคัญของชาวศิริราช โดยคณะฯ มีการส่งเสริมให้บุคลากรทุกระดับสามารถคิดพัฒนาอุปกรณ์ สิ่งประดิษฐ์ ชุดทดสอบ  นวัตกรรรมในกระบวนการ และต่อยอดสู่การสร้างผลงานวิจัย ผ่านการพัฒนางานประจำอย่างต่อเนื่อง (Continuous Quality Improvement : CQI) ซึ่งคณะฯ ให้การสนับสนุนโดยการพัฒนาองค์ความรู้  การให้ทุน  และการสร้างขวัญกำลังใจด้วยรางวัลต่างๆ เช่น R2R Award และรางวัลโครงการติดดาวประจำปี

                ผลงานที่เกิดขึ้นเหล่านี้ เมื่อมีการนำมาใช้ในการทำงานทั้งภายในศิริราชและขยายผลไปสู่สังคม จะเกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้รับบริการของศิริราช และความภาคภูมิใจของผู้ปฏิบัติงาน

                ดังนั้นงานพัฒนาคุณภาพยินดีสนับสนุน  และส่งเสริมให้มีการต่อยอดผลงานดีๆ เหล่านี้ไปสู่รางวัลระดับชาติ จึงขอเชิญชวนผู้ที่สนใจส่งผลงานเพื่อสมัครขอรับรางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติ (Thailand Public Service Awards)  ซึ่งเป็นรางวัลอันทรงเกียรติที่คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) มอบให้กับองค์กรที่มีความมุ่งมั่น ตั้งใจในการพัฒนาคุณภาพการให้บริการประชาชนให้มีประสิทธิภาพ ก่อนอื่นเรามารู้จักกับเกณฑ์การให้รางวัลนี้กันนะคะ

คลิก เนื้อหาฉบับเต็ม  ได้จากเอกสารแนบ นะคะ

 

 

เอกสารประกอบ

ดาวน์โหลด