1. ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพ

อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาดูงานด้านการพัฒนาคุณภาพ งานจัดการความรู้ สถานการแพทย์แผนไทยประยุกต์ หรืออื่นๆ ที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน

อ่านต่อ

คู่มือการใช้งานระบบ SELECx หลักสูตร การอบรมผู้เยี่ยมสำรวจภายใน ปี 2564

อ่านต่อ

คำถามที่พบบ่อยจากการดำเนินการ IO

อ่านต่อ

การทำงานแบบคล่อง เปรียว (Agile) ขององค์กรยุคใหม่

อ่านต่อ

หลักการที่ถูกต้องในการพิมพ์งาน

อ่านต่อ

ที่มาการประชุมวิชาการคุณภาพ (Quality Conference)

อ่านต่อ

เส้นทางการพัฒนาคุณภาพ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล (Siriraj Quality Development Roadmap)

อ่านต่อ