7. จุดเน้นการพัฒนางาน คณะฯ

ภาพรวมจุดเน้นการพัฒนาคุณภาพงาน

อ่านต่อ

"Disease Specific Certification for Acute Geriatric Hip Fracture" NF 23

อ่านต่อ

ผสานองค์ความรู้ สู่ผลลัพธ์การดำเนินงานที่เป็นเลิศ NF 23

อ่านต่อ

“Siriraj CoP style The Synergy for Safety and Well-being” NF 23

อ่านต่อ

Siriraj 2P Safety Goals "ศิริราช" เส้นทางความปลอดภัยอย่างยั่งยืน NF 23

อ่านต่อ

"Synergy for Safety and well-being of people with diabetes" NF 23

อ่านต่อ

"Disease specific certification for Siriraj Adult Acute Myeloid/Lymphoblastic Leukemia: SiAML" NF 23

อ่านต่อ

"Mobile Stroke Unit : Stroke One Stop (MSU-SOS)" NF 23

อ่านต่อ

"Journey to Painless Together We Can" NF 23

อ่านต่อ