7. จุดเน้นการพัฒนางาน คณะฯ

จุดเน้นการพัฒนาคุณภาพ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ประจำปี 2564 “CEE.EO”

อ่านต่อ

ภาพรวมจุดเน้นการพัฒนาคุณภาพงาน

อ่านต่อ

"Disease Specific Certification for Acute Geriatric Hip Fracture" NF 23

อ่านต่อ

ผสานองค์ความรู้ สู่ผลลัพธ์การดำเนินงานที่เป็นเลิศ NF 23

อ่านต่อ

“Siriraj CoP style The Synergy for Safety and Well-being” NF 23

อ่านต่อ

Siriraj 2P Safety Goals "ศิริราช" เส้นทางความปลอดภัยอย่างยั่งยืน NF 23

อ่านต่อ

"Synergy for Safety and well-being of people with diabetes" NF 23

อ่านต่อ

"Disease specific certification for Siriraj Adult Acute Myeloid/Lymphoblastic Leukemia: SiAML" NF 23

อ่านต่อ

"Mobile Stroke Unit : Stroke One Stop (MSU-SOS)" NF 23

อ่านต่อ

"Journey to Painless Together We Can" NF 23

อ่านต่อ