4. งานมหกรรมคุณภาพ (Quality Fair)

ปาฐกถาพิเศษ “Resilience & Agility for SIRIRAJ Excellence & Sustainability: ความยืดหยุ่นและความคล่องตัวเพื่อศิริราชเป็นเลิศและยั่งยืน”

อ่านต่อ

แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ศิริราชได้อะไร จากรางวัล “TQC Plus: Operation” ก้าวต่อไป คืออะไร อย่างไร

อ่านต่อ

แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง “รู้ให้ไว ปรับอย่างไร ให้องค์กรสู่เส้นชัยและยั่งยืน”

อ่านต่อ

แลกเปลี่ยนเรียนรู้ "ยกระดับการบริการ ด้วยจิตวิญญาณแบบญี่ปุ่น (O-MO-TE-NA-SHI)"

อ่านต่อ

แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง Disease Specific Certification (DSC) to the Benefit of Patient, Society & Organization: Siriraj DM Team

อ่านต่อ

สรุปการเรียนรู้ “Wrap up” โดย รศ. นพ.มนวัฒน์ เงินฉ่า

อ่านต่อ

แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง “วิถีใหม่รองรับ transformation เรียนรู้จากการรับมือสู้ภัยโควิด” ตอน 2

อ่านต่อ

แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง “วิถีใหม่รองรับ transformation เรียนรู้จากการรับมือสู้ภัยโควิด” ตอน 1

อ่านต่อ

แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง “วิถีใหม่ในการจัดการทรัพยากรมนุษย์ ให้ได้ใจและได้งาน”

อ่านต่อ

บรรยาย เรื่อง “ก้าวต่อไปของการจัดการคุณภาพศิริราช หลังวิกฤตโควิด”

อ่านต่อ