สาระน่ารู้

แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง “วิถีใหม่ในการจัดการทรัพยากรมนุษย์ ให้ได้ใจและได้งาน”

อ่านต่อ

บรรยาย เรื่อง “ก้าวต่อไปของการจัดการคุณภาพศิริราช หลังวิกฤตโควิด”

อ่านต่อ

แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง “หลังสู้ภัยโควิด วิถีใหม่เพื่อสร้างวัฒนธรรม 2P Safety ในระบบบริการผู้ป่วย” ตอน 2

อ่านต่อ

แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง “หลังสู้ภัยโควิด วิถีใหม่เพื่อสร้างวัฒนธรรม 2P Safety ในระบบบริการผู้ป่วย” ตอน 1

อ่านต่อ

ปรับอะไร อย่างไร เพื่อวิถีใหม่ในการรับรองคุณภาพโรงพยาบาล

อ่านต่อ

ปาฐกถาพิเศษ เรื่อง “สู่ความเป็นเลิศ เพื่อมวลมนุษยชาติ (World Changer) หลังสู้ภัยโควิด”

อ่านต่อ

105. หน่วยพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย

อ่านต่อ

78. งานวิชาการ

อ่านต่อ

106. งานพัฒนาคุณภาพ

อ่านต่อ

104. งานบริหารทรัพยากรสุขภาพ

อ่านต่อ