สาระน่ารู้

สู่ High Performance Organization : HPO ด้วย Specific disease excellence

อ่านต่อ

เอกสารให้ความรู้ เรื่อง การสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยในศิริราช

อ่านต่อ

เอกสารให้ความรู้ เรื่อง Situation awareness and decision making

อ่านต่อ

ข้อมูลการดำเนินการ Siriraj Clinical Tracer Plus (SiCT Plus) ประจำปีงบประมาณ

อ่านต่อ

ผลลัพธ์การดำเนินการ SiCT Plus

อ่านต่อ

การพัฒนากระบวนการดูแลผู้ป่วยสู่ความเป็นเลิศด้วย SiCT Plus

อ่านต่อ

การประชุมวิชาการคุณภาพ (Quality Conference) ครั้งที่ 5/2563 เรื่อง “สร้างเสริมสุขภาพ โอกาสจากวิกฤติ Covid-19”

อ่านต่อ

การประชุมวิชาการ (Quality Conference) ครั้งที่ 2/2563 เรื่อง “Siriraj 2P Safety Goals knowledge and sharing: วิกฤติ COVID-19 กับชาวศิริราช สานฝันสู่ความปลอดภัย”

อ่านต่อ

แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง “วิถีใหม่รองรับ transformation เรียนรู้จากการรับมือสู้ภัยโควิด” ตอน 2

อ่านต่อ

แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง “วิถีใหม่รองรับ transformation เรียนรู้จากการรับมือสู้ภัยโควิด” ตอน 1

อ่านต่อ