สาระน่ารู้

“Next Normal Hospital ในภาวะวิกฤติ COVID-19” NF ครั้งที่ 21

อ่านต่อ

ปาฐกถาพิเศษ “Resilience & Agility for SIRIRAJ Excellence & Sustainability: ความยืดหยุ่นและความคล่องตัวเพื่อศิริราชเป็นเลิศและยั่งยืน”

อ่านต่อ

แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ศิริราชได้อะไร จากรางวัล “TQC Plus: Operation” ก้าวต่อไป คืออะไร อย่างไร

อ่านต่อ

แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง “รู้ให้ไว ปรับอย่างไร ให้องค์กรสู่เส้นชัยและยั่งยืน”

อ่านต่อ

แลกเปลี่ยนเรียนรู้ "ยกระดับการบริการ ด้วยจิตวิญญาณแบบญี่ปุ่น (O-MO-TE-NA-SHI)"

อ่านต่อ

การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน

อ่านต่อ

แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง Disease Specific Certification (DSC) to the Benefit of Patient, Society & Organization: Siriraj DM Team

อ่านต่อ

หนังสือโครงการติดดาว ประจำปี 2560

อ่านต่อ

หนังสือโครงการติดดาว ประจำปี 2559

อ่านต่อ

การประชุมวิชาการ (Quality Conference) ครั้งที่ 8/2564 เรื่อง “ปรับเปลี่ยนเรียนรู้ สร้างสรรค์งานสู่อานาคต ด้วย Resilience & Agility”

อ่านต่อ