สาระน่ารู้

“Quality Tools Buffet” NF ครั้งที่ 21

อ่านต่อ

คู่มือการใช้งานระบบ SELECx หลักสูตร การอบรมผู้เยี่ยมสำรวจภายใน ปี 2564

อ่านต่อ

คำถามที่พบบ่อยจากการดำเนินการ IO

อ่านต่อ

การทำงานแบบคล่อง เปรียว (Agile) ขององค์กรยุคใหม่

อ่านต่อ

การประชุมวิชาการคุณภาพ (Quality Conference) ครั้งที่ 2/2564 เรื่อง “กำหนดตัวชี้วัดอย่างไรให้งานพัฒนา”

อ่านต่อ

หลักการที่ถูกต้องในการพิมพ์งาน

อ่านต่อ

ภาพรวมจุดเน้นการพัฒนาคุณภาพงาน

อ่านต่อ

ผสานองค์ความรู้ สู่ผลลัพธ์การดำเนินงานที่เป็นเลิศ NF 23

อ่านต่อ

“Siriraj CoP style The Synergy for Safety and Well-being” NF 23

อ่านต่อ

"Synergy for Safety and well-being of people with diabetes" NF 23

อ่านต่อ