สาระน่ารู้

ครั้งที่ 7/2560 “สร้างคุณค่า จากการจัดการข้อมูล : Value creation from big data management”

อ่านต่อ

ครั้งที่ 6/2560 “Siriraj KM เรียนรู้ความต่าง สร้างความรู้ สู่ความปลอดภัยด้วย Siriraj Concurrent Trigger Tool”

อ่านต่อ

ครั้งที่ 5/2560 “Rational Drug Use @ Siriraj”

อ่านต่อ

ครั้งที่ 4/2560 “Applying LEAN principle to crowded Emergency room”

อ่านต่อ

ครั้งที่ 2/2560 "บริการให้ได้ใจ แล้วใครได้ (Patient Experience Management)"

อ่านต่อ

ครั้งที่ 1/2560 “Lean OPD 4.0”

อ่านต่อ

ครั้งที่ 3/2560 “ R2R สร้างคน คนสร้างองค์กร”

อ่านต่อ

การต่อยอดคุณค่า CQI นวัตกรรมศิริราช สู่รางวัลคุณภาพระดับชาติ

อ่านต่อ