สาระน่ารู้

สรุปประเด็น NF 19 เรื่อง “KM-Gotoknow สานต่อ คุณธรรม คุณค่า และคุณภาพ สังคม Online ”

อ่านต่อ

สรุปประเด็น NF 19 เรื่อง การโค้ชสมองสู่นวัตกรรมทางความคิด

อ่านต่อ

วัฎจักร R2R กับคุณค่าแห่งชีวิต

อ่านต่อ

สร้างแนวทาง...สร้างคุณค่า ด้วย Siriraj KM Strategy (Link - Share - Learn)

อ่านต่อ

Value - Based Management Leading Siriraj to HPO by Siriraj KM Strategy

อ่านต่อ

คุณค่า..คุณภาพ ทางการพยาบาล

อ่านต่อ

Siriraj Lean Faculty คุณค่า...สู่ความเป็นเลิศและยั่งยืน ตอน 2

อ่านต่อ

Siriraj Lean Faculty คุณค่า...สู่ความเป็นเลิศและยั่งยืน ตอน 1

อ่านต่อ

เพิ่มคุณค่าการทำงานประจำ เพื่อศิริรราชเป็นเลิศและอย่างยืน ตอน 2

อ่านต่อ

เพิ่มคุณค่าการทำงานประจำ เพื่อศิริรราชเป็นเลิศและอย่างยืน

อ่านต่อ