สาระน่ารู้

“Performance Management by THIP” NF ครั้งที่ 21

อ่านต่อ

“Responsive ENV & facility Management 2021” NF ครั้งที่ 21

อ่านต่อ

“Quality Tools Buffet” NF ครั้งที่ 21

อ่านต่อ

คู่มือการใช้งานระบบ SELECx หลักสูตร การอบรมผู้เยี่ยมสำรวจภายใน ปี 2564

อ่านต่อ

คำถามที่พบบ่อยจากการดำเนินการ IO

อ่านต่อ

การทำงานแบบคล่อง เปรียว (Agile) ขององค์กรยุคใหม่

อ่านต่อ

การประชุมวิชาการคุณภาพ (Quality Conference) ครั้งที่ 2/2564 เรื่อง “กำหนดตัวชี้วัดอย่างไรให้งานพัฒนา”

อ่านต่อ

หลักการที่ถูกต้องในการพิมพ์งาน

อ่านต่อ

ภาพรวมจุดเน้นการพัฒนาคุณภาพงาน

อ่านต่อ

Disease Specific Certification for Acute Geriatric Hip Fracture NF 24

อ่านต่อ