ข่าวสาร

ดูเพิ่มเติม

การประชุมวิชาการคุณภาพ (Quality Conference) ครั้งที่ 3/2566  "แพ้ยาซ้ำทำอย่างไรให้เป็นศูนย์ (Safe from Preventable ADRs)"

อ่านต่อ

ขยายเวลาการตอบแบบสำรวจวัฒนธรรมความปลอดภัยของผู้ป่วย (Hospital Survey on Patient Safety Culture)

อ่านต่อ

สรพ. ขอเชิญชวนโรงพยาบาลส่งผลงานการพัฒนาคุณภาพ หรือผลงานวิจัยด้านคุณภาพและความปลอดภัย ในงานประชุมวิชาการ HA National Forum ครั้งที่ 24

อ่านต่อ

สาระน่ารู้

ดูเพิ่มเติม

หนังสือโครงการติดดาว ประจำปี 2564

อ่านต่อ

หนังสือโครงการติดดาว ประจำปี 2563

อ่านต่อ

งานพัฒนาคุณภาพ คณะฯ
Division of Quality Development

ตึกอำนวยการ ชั้น 1

โทรศัพท์: 02-419-7000 ต่อ 7465, 8764, 8776, 6741-2 กด 101-106, 201-206, 301-306
โทรสาร: -
E-mail: sisoqd@mahidol.ac.th