ขอแสดงความยินดีกับคณะฯ ที่ผ่านการรับรองกระบวนการคุณภาพมาตรฐาน HA และได้รับ มอบประกาศนียบัตร (รูปแบบเสมือนจริง) ให้กับ ศ.ดร.นพ.ประสิทธิ วัฒนาภา ผู้แทนสถานพยาบาล

ขอแสดงความยินดีกับคณะฯ ที่ผ่านการรับรองกระบวนการคุณภาพมาตรฐาน HA และได้รับ มอบประกาศนียบัตร (รูปแบบเสมือนจริง) ให้กับ ศ.ดร.นพ.ประสิทธิ วัฒนาภา ผู้แทนสถานพยาบาล

               ขอแสดงความยินดีกับคณะฯ ที่ผ่านการรับรองกระบวนการคุณภาพมาตรฐาน HA และได้รับ มอบประกาศนียบัตร (รูปแบบเสมือนจริง) ให้กับ ศ.ดร.นพ.ประสิทธิ วัฒนาภา ผู้แทนสถานพยาบาล ในงานประชุมวิชาการประจำปี ครั้งที่ 22  จากสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2565  ณ ห้องประชุมแซฟไฟร์ 201 อาคารอิมแพ็ค ฟอรั่ม จ.นนทบุรี ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข มอบประกาศนียบัตร (รูปแบบเสมือนจริง) ให้กับสถานพยาบาลที่ได้รับประกาศนียบัตร