ขอแสดงความยินดีกับ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ได้รับรางวัลการบริหารสู่ความเป็นเลิศที่มีความโดดเด่นด้านการปฏิบัติการ (Thailand Quality Class Plus: Operation) และ คณะพยาบาลศาสตร์ ได้รับรางวัลการบริหารสู่ความเป็นเลิศ (Thailand Quality Class)

ขอแสดงความยินดีกับ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ได้รับรางวัลการบริหารสู่ความเป็นเลิศที่มีความโดดเด่นด้านการปฏิบัติการ (Thailand Quality Class Plus: Operation) และ คณะพยาบาลศาสตร์ ได้รับรางวัลการบริหารสู่ความเป็นเลิศ (Thailand Quality Class)

           พิธีมอบรางวัลคุณภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 19 ประจำปี 2563 โดย คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ได้รับรางวัลการบริหารสู่ความเป็นเลิศที่มีความโดดเด่นด้านการปฏิบัติการ (Thailand Quality Class Plus: Operation) และ คณะพยาบาลศาสตร์ ได้รับรางวัลการบริหารสู่ความเป็นเลิศ (Thailand Quality Class) โดยมหาวิทยามหิดลได้เข้าร่วมแสดงความยินดีกับรางวัลรางวัลคุณภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 19 ประจำปี 2563 ครั้งนี้ด้วย

รายละเอียดเพิ่มเติมที่ข่าวสารของคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล เพิ่มเติมที่ https://si.mahidol.ac.th

ขอบคุณภาพประกอบจาก FB mahidol ติดตาม www.facebook.com/53202464011/posts/10161053823349012/