ภาพกิจกรรม

ประชุมชี้แจงเพื่อทำความเข้าใจเกี่ยวกับเกณฑ์พิจารณาตัดสินรางวัลฯ และแนวทางการเสนอขอฯ ประจำปี 2556 สำหรับภาควิชา/หน่วยงาน/บุคลากรในคณะฯ

ประชุมชี้แจงเพื่อทำความเข้าใจเกี่ยวกับเกณฑ์พิจารณาตัดสินรางวัลฯ และแนวทางการเสนอขอฯ ประจำปี 2556 สำหรับภาควิชา/หน่วยงาน/บุคลากรในคณะฯ

อ่านต่อ