ภาพกิจกรรม

“Creating Safety, Quality and Learning Culture for High Reliability Organization (HRO) : สร้างวัฒนธรรมความปลอดภัย คุณภาพ และการเรียนรู้ สู่องค์กรน่าไว้วางใจ”

“Creating Safety, Quality and Learning Culture for High Reliability Organization (HRO) : สร้างวัฒนธรรมความปลอดภัย คุณภาพ และการเรียนรู้ สู่องค์กรน่าไว้วางใจ”

อ่านต่อ

บรรยากาศงานมหกรรมคุณภาพ ประจำปี 2562 “Collaboration & Reformation for Siriraj Excellence and Sustainability:ความร่วมมือและปฏิรูปเพื่อศิริราชเป็นเลิศและยั่งยืน”

อ่านต่อ
บรรยากาศ..มหกรรมคุณภาพ (Quality Fair) ประจำปี 2561 “SMART Organization for Sustainability: องค์กรอัจฉริยะเพื่อความยั่งยืน”

บรรยากาศ..มหกรรมคุณภาพ (Quality Fair) ประจำปี 2561 “SMART Organization for Sustainability: องค์กรอัจฉริยะเพื่อความยั่งยืน”

อ่านต่อ