ภาพกิจกรรม

การเยี่ยมสำรวจตามระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2555

การเยี่ยมสำรวจตามระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2555

อ่านต่อ
ทักษะ-แนวทางการเยี่ยมสำรวจตามระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2555

ทักษะ-แนวทางการเยี่ยมสำรวจตามระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2555

อ่านต่อ
การจัดอบรม การใช้เกณฑ์ TQA ในการบริหารจัดการ

การจัดอบรม การใช้เกณฑ์ TQA ในการบริหารจัดการ

อ่านต่อ

รับการตรวจเยี่ยมเพื่อการรับรองมาตรฐานเฉพาะโรคจาก สรพ.

อ่านต่อ

อบรมผู้เยี่ยมสำรวจร่วมกับ สรพ. ประจำปี 2559

อ่านต่อ