ภาพกิจกรรม

การประชุมวิชาการ HA National Forum ครั้งที่ 19  “คุณค่า คุณภาพ คุณธรรม”

การประชุมวิชาการ HA National Forum ครั้งที่ 19 “คุณค่า คุณภาพ คุณธรรม”

อ่านต่อ
องค์กรที่น่าไว้วางใจ (High Reliability Organization)

องค์กรที่น่าไว้วางใจ (High Reliability Organization)

อ่านต่อ

การประชุม 18 th National Forum

อ่านต่อ

จินตนาการสร้างสรรค์คุณภาพ (Imagination for Quality)

อ่านต่อ

พิธีเปิดการเยี่ยมสำรวจการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2556

อ่านต่อ