ภาพกิจกรรม

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล ได้รับรางวัลบริการภาครัฐ ประเภทพัฒนาการบริการ ระดับดีเด่น และระดับดี ประจำปี 2562

อ่านต่อ