ภาพกิจกรรม

รับศึกษาดูงานโรงพยาบาลอนันทมหิดล จ. ลพบุรี

อ่านต่อ