ถ้าจำเป็นต้องแก้ไขงบประมาณใน IO-01 หลังจาก save แล้ว ทำอย่างไรคะ