ข้อแนะนำการจัดทำโปสเตอร์นำเสนอความก้าวหน้าด้านการพัฒนาคุณภาพ งานมหกรรมคุณภาพ (Quality Fair)

       ข้อแนะนำการจัดทำโปสเตอร์นำเสนอความก้าวหน้าด้านการพัฒนาคุณภาพ รูปแบบ virtual exhibition งานมหกรรมคุณภาพ (Quality Fair) ประจำปี 2564 วันที่ 8-9 กันยายน 2565 รูปแบบ online conference ผ่านระบบ SiBN, IPTV และ Facebook live


คลิกที่นี่เพื่อ Download (Click here to download)