ข่าวสาร

ดูเพิ่มเติม

งานมหกรรมคุณภาพ (Quality Fair) ครั้งที่ 23 ประจำปี 2567

อ่านต่อ

การเยี่ยมยืนยัน (verify) โครงการติดดาว ประจำปี 2567

อ่านต่อ

การประชุมวิชาการคุณภาพ (Quality Conference) ครั้งที่ 2/2567 “การประยุกต์ใช้เครื่องมือ Lean สู่การปฏิบัติที่เป็นเลิศ”

อ่านต่อ

สาระน่ารู้

ดูเพิ่มเติม

Quality Evolution : Fostering Growth Mindset for Better Healthcare System NF24

อ่านต่อ

อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาดูงานด้านการพัฒนาคุณภาพ งานจัดการความรู้ สถานการแพทย์แผนไทยประยุกต์ หรืออื่นๆ ที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน

อ่านต่อ

งานพัฒนาคุณภาพ คณะฯ
Division of Quality Development

ตึกอำนวยการ ชั้น 1

โทรศัพท์: 02-419-7000 ต่อ 7465, 8764, 8776, 6741-2 กด 101-106, 201-206, 301-306
โทรสาร: -
E-mail: sisoqd@mahidol.ac.th