เลนส์เสริมICL(Implantable collamer Lens)

เลนส์เสริมICL(Implantable Collamer Lens) เป็นเลนส์เสริมชนิดพิเศษชนิดฝังในดวงตา ออกแบบมาเพื่อแก้ไขภาวะสายตาผิดปกติ ได้แก่ สายตาสั้น,สายตายาว,สายตาเอียง  การใส่เลนส์เสริมจะดำเนินการโดยจักษุแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ โดยการใส่เลนส์เสริมICL บริเวณช่องด้านหน้าของลูกตา(บริเวณระหว่างหลังม่านตากับหน้าเลนส์ตา)  ซึ่งในอนาคตจักษุแพทย์สามารถถอดเลนส์เสริมนี้ออกได้โดยไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพของกระจกตาหรือทำให้กระจกตาบางลงแต่อย่างใด

โดยใช้วัสดุในการผลิตเลนส์เสริมICL ทำมาจากวัสดุที่ไม่ระคายเคืองต่อดวงตา จึงทำให้ICL มีคุณสมบัติเด่นคือ มีความสามารถเข้ากันได้ดีกับร่างกาย  โดยไม่เกิดปฏิกิริยาต่อต้านเมื่อใส่ICLเข้าไปในดวงตา  และยังมีความคมชัดในการมองเห็นด้วย

วัสดุที่นำมาใช้ในการผลิตเลนส์เสริม มีชื่อว่าCollamer ซึ่งเป็นวัสดุที่มีคุณสมบัติพิเศษคือ มีความยืดหยุ่น และเข้ากันได้ดีกับร่างกาย  สามารถอยู่กับดวงตาได้ถาวร

Collamer คือส่วนประกอบของ Collagen+Copolymer มีคุณสมบัติคล้ายกับเลนส์ตาของมนุษย์ จึงไม่ทำให้เกิดอาการต่อต้านจากร่างกาย  มีคุณสมบัติยอมให้แสงส่องผ่านโดยที่มีการสะท้อนน้อย  ซึ่งทำให้ภาพที่มองเห็นมีความคมชัด เกิดภาวะแสงกระจายและเห็นรัศมีรอบดวงไฟน้อย  นอกจากนั้นCollamer ยังมีคุณสมบัติ ช่วงกรองแสงยูวีซึ่งเป็นอันตรายต่อจอประสาทตาอีกด้วย

ผู้ที่มีความเหมาะสมกับการใส่เลนส์เสริมICL

1.ผู้ที่มีค่าสายตาสั้น สายตายาว อยู่ในช่วง 300-1900   หรือสายตาเอียงอยู่ในช่วง 100-600

2. ผู้ที่มีค่าสายตาคงที่  อยู่ในช่วงอายุระหว่าง20-45ปี

3.ผู้ที่ไม่มีโรคทางตาหรือโรคทางกระจกตา  

4.ผู้ที่ไม่เคยได้รับการผ่าตัดตาหรือผ่าตัดกระจกตามาก่อน

5.มีความลึกของช่องด้านหน้าลูกตาเพียงพอ(แพทย์เป็นผู้ประเมิน หลังจากตรวจวัดเครื่องมือพิเศษทางจักษุ)

6.ผู้ที่มีอาการตาแห้งมาก กระจกตาบาง และผู้ที่ไม่สามารถทำเลสิกได้

7.ผู้ที่ไม่มีประวัติครอบครัวเป็นต้อหิน