แก้ไขสายตาด้วยการใส่เลนส์เสริม

ขั้นตอนการตรวจประเมินสำหรับผู้ที่ต้องการจะใส่เลนส์เสริมICL

อ่านต่อ

เลนส์เสริมICL(Implantable collamer Lens)

อ่านต่อ