การดูแลตัวเองหลังทำเลสิก

ขั้นตอนการเช็ดทำความสะอาดเปลือกตา การครอบตา การหยอดตาและการเก็บรักษายาหยอดตา

อ่านต่อ