เทคโนโลยี iLASIK

เครื่องวิเคราะห์พื้นผิวกระจกตาโดยละเอียด WaveScan WaveFront System

อ่านต่อ

เครื่องแยกชั้นกระจกตาด้วยแสงเลเซอร์ Intralase

อ่านต่อ

เครื่องเจียรนัยผิวกระจกตาด้วยเลเซอร์ VISX Star S4 IR™ Excimer Laser System

อ่านต่อ