ประวัติความเป็นมา

          ศูนย์รักษาสายตา SiLASIK โรงพยาบาลศิริราช ได้รับการจัดตั้งขึ้นโดยภาควิชาจักษุวิทยาคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล เมื่อวันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2552 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ในด้านการเรียนการสอน และเพื่อช่วยเหลือผู้ที่มีปัญหาด้านสายตาผิดปกติ ซึ่งอยู่ภายใต้การดำเนินการงานของโรงพยาบาลศิริราช เป็นที่รู้จักกันดีในนามของโรงเรียนผลิตแพทย์และพยาบาลที่เก่าแก่ที่สุด มีชื่อเสียง มายาวนานกว่า 120 ปี อีกทั้ง ศูนย์รักษาสายตา SiLASIK ยังมีอุปกรณ์ เครื่องมือและสิ่งอำนวยความสะดวกที่ทันสมัยครบครัน รวมไปถึงทีมบุคลากรที่เตรียมไว้คอยให้บริการและโดยเฉพาะอย่างยิ่ง ทีมจักษุแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านการตรวจรักษา และผ่าตัดกระจกตาแก้ไขสายตาผิดปกติ ที่มีประสบการณ์มากกว่า 10 ปี นอกจากนี้แล้วยังเป็นศูนย์รักษาสายตาแห่งแรกในประเทศไทยที่ได้มีการนำเทคโนโลยีใหม่ล่าสุดในการแยกชั้นกระจกตาด้วยแสงเลเซอร์ หรือที่เรียกว่า Femtosecond iLASIK™ มาใช้ในการรักษาภาวะด้านสายตาผิดปกติ ซึ่งจะทำให้แผลที่ผิวกระจกตามีความเรียบเนียน แม่นยำและปลอดภัยสูง